Σκοποί της Πυξίδας είναι ιδίως:

 • Η διατήρηση της εθνικής μας ταυτότητας με έμφαση στην ελληνική γλώσσα, την ελληνική παιδεία και τέχνη, την παράδοσή μας και τον πολιτισμό μας, όπως αδιάλειπτα στα χιλιάδες χρόνια ύπαρξης μας διατηρήθηκαν, δια μέσου της Κλασσικής Αρχαιότητας, των Ελληνιστικών Χρόνων και της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας μέχρι και σήμερα, καθώς και στην ιστορική και ουσιαστική διασύνδεση του Έθνους με την Ορθοδοξία.
 • Η διάδοση της ελληνικής γλώσσας, παιδείας, παράδοσης και πολιτισμού σε διεθνές επίπεδο καθώς επίσης η διατήρησή τους στην Ελληνική Ομογένεια και τον Απόδημο Ελληνισμό
 • Η ενίσχυση των δεσμών της μητέρας Ελλάδας με την Ομογένεια και τον απανταχού Ελληνισμό και η προστασία των εκτός ελληνικού εδάφους ελληνικών πληθυσμών
 • Η ικανοποίηση εθνικών απαιτήσεων και διεκδικήσεων όπου η Χώρα έχει ζωτικά συμφέροντα, όπως η γενοκτονία των Ποντίων και οι γερμανικές αποζημιώσεις
 • Η εμπέδωση πραγματικής Δημοκρατίας στην χώρα μας με ισχυροποίηση ιδίως των αρχών της ισονομίας, ισότητας, αξιοκρατίας, αλληλεγγύης και συνεργασίας, αλλά και μέσω της πραγματικής διάκρισης των τριών εξουσιών (Εκτελεστική, Νομοθετική και Δικαστική).
 • Η λειτουργία πραγματικά ανεξάρτητης Δικαιοσύνης, που θα δημιουργεί στην κοινωνία και στους πολίτες ασφάλεια δικαίου.
 • Ο σεβασμός των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων των πολιτών από ένα ανταποδοτικό γι΄αυτούς και ευέλικτο Κοινωνικό Κράτος Δικαίου.
 • Η προώθηση της ισόρροπης οικονομικής ανάπτυξης της Χώρα μας σε όλους τους τομείς (πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή) με αειφόρα εκμετάλλευση του πλούτου της Χώρας και χρήση των νέων τεχνολογιών και πηγών ενέργειας, αλλά και παράλληλα η προστασία φυτικού και ζωικού περιβάλλοντος
 • Η επανέναρξη και η προώθηση της υγιούς επιχειρηματικότητας σε όλους τους τομείς της οικονομικής ζωής με ταυτόχρονη όμως προστασία των εργαζομένων
 • Η προστασία του υπέρτατου αγαθού της υγείας ως κατάστασης της πλήρους σωματικής, ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας, η ιδιαίτερη μέριμνα για ευάλωτους συμπολίτες μας και η ανάδειξη προβληματισμών και μέτρων για αποτελεσματικότερη υγειονομική περίθαλψη
 • Η ανάπτυξη του αθλητικού ιδεώδους και του «ευ αγωνίζεσθαι» από την παιδική ηλικία και η υλοποίηση δράσεων και υποβολή προτάσεων, ώστε να καταστεί «σύμφυτο» της καθημερινότητας στην Χώρα μας
 • Η ανάδειξη του γεωστρατηγικού ρόλου της Ελλάδας τόσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όσο και στην Μεσόγειο , ως «μεσίτρια» μεταξύ Ανατολής και Δύσης, αλλά και ως «γεφυροποιός κόμβος» στο σταυροδρόμι τριών Ηπείρων και η εμβάθυνση γεωστρατηγικών δεσμών με λαούς που έχει κοινούς ιστορικούς και πολιτικούς δεσμούς
 • Η προώθηση της έννοιας του εθελοντισμού, του ενεργού πολίτη και της εθελοντικής προσφοράς σε όλους τους τομείς της κοινωνικής και οικονομικής ζωής προς το κοινωνικό σύνολο της χώρας μας και το εθνικό συμφέρον.

Τα μέσα επίτευξης των ανωτέρω σκοπών και οι δράσεις της Πυξίδας μπορεί να είναι ιδίως η έρευνα και η μελέτη για την παραγωγή αποτελεσματικών προτάσεων που αφορούν σημαντικά εθνικά, γεωπολιτικά, οικονομικά και κοινωνικά θέματα, οι δημόσιες ομιλίες, οι εκδηλώσεις, τα συνέδρια, η διαμεσολάβηση σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς για θέματα που άπτονται του σκοπού της, ο δικαστικός ακτιβισμός, ήτοι η προσφυγή στην Δικαιοσύνη ιδίως για θέμα που θεωρείται κρίσιμο για τον Ελληνισμό, η δημιουργία forum, η πραγματοποίηση εκδόσεων και δημοσιεύσεων, η χρήση νέων τεχνολογιών και διαδικτύου για την ενημέρωση των πολιτών, η συνεργασία με κάθε είδους εθνικό ή διεθνή κρατικό ή μη φορέα ή οργάνωση, η συνεισφορά προτάσεων κατά την κατάρτιση νομοθετικών ή κανονιστικών κειμένων, που σχετίζονται, άμεσα ή έμμεσα, με τα ζητήματα που άπτονται των σκοπών της Πυξίδας και κάθε άλλη αναγκαία ενέργεια που κριθεί αποτελεσματική για την προώθηση των σκοπών της.